DOWEX HCR S/S Złoże jonitowe kationit silny

DOWEX HCR S/S Złoże jonitowe kationit silny

Złoże jonowymienne przeznaczone do procesów zmiękczania wody.

TYP:

Kationit silnie kwaśny, regenerowana roztworem solanki NaCl.

Bardzo dobre właściwości kinetyczne, duża zdolność jonowymienna.

Pobierz kartę katalogową DOWEX HCR

Super Promocja
Kalendarz
Elektrozawory
Zawory