Hotele, obiekty hotelowe stacje uzdatniania wody przeglądy

Hotele czy obiekty hotelowe posiadają instalacje służące do uzdatnienia wody.

Ponieważ woda oraz ścieki są sporym kosztem w funkcjonowaniu obiektu hotelowego, to optymalizacja zarządzania stacjami uzdatniania wody pozwala na oszczędności w eksploatacji bieżącej, napraw czy w remontach. Na zadowolenie klienta z pobytu w hotelu ma wpływ także woda, która płynie w kranach, prysznicach, basenie, klimatyzacji czy kotłowni.

Brak zarządzania stacjami uzdatniania może powodować niezadowolenia klienta hotelowego z pobytu, co w lini prostej przekłada się na spadek ilości klientów.

AQUA PLUS proponuje zarządzanie stacjami uzdatniania wody na obiektach hotelowych.

Wykonujemy przeglądy okresowe, naprawy oraz remonty.

Zadzwoń tel. 44 724 46 85

Super Promocja
Kalendarz
Elektrozawory
Zawory