Hotele zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody

W hotelach ważnym czynnikiem bezpieczeństwa klientów jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do:

  • spożycia
  • celów socjalno-spożywczych
  • na basenie
  • w centralach klimatyzacji

AQUA PLUS przeprowadza okresowe przeglądy urządzeń uzdatniających wodę. Wykonujemy optymalizację kosztów ponoszonych przez właściciela hotelu na cele uzdatnienia wody.

Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724 46 85

Super Promocja
Kalendarz
Elektrozawory
Zawory