Złoża Jonowymienne

Złoża jonowymienne są to wielkocząsteczkowe ciała stałe mające zdolność do wymiany kationów [kationit] lub anionów [anionit].

Złoża te nie rozpuszczają się w wodzie ani w innych rozpuszczalnikach i są odporne na działanie kwasów, ługów i większości związków organicznych.

Natomiast silnie reagują na całej swej powierzchni ze związkami zawartymi w wodzie.

Złoża jonitowe  zwane także jonitami, znajdują głównie zastosowanie w:

  • procesach zmiękczania
  • demineralizacji i odsalania
  • usuwania fosforu i azotu
  • usuwaniu żelaza i manganu itp

Złoża jonowymienne – masy jonitowe- jonity, w zależności od zastosowania dzielą się na:

Kationity:

Anionity:

Do usuwania azotanów z wody proponujemy jonity: IMAC HP555
Do dealkalizacji wody pitnej: IMAC HP336

Długość użytecznej pracy jonitu zależy przede wszystkim od roboczej zdolności wymiennej, ilości wymienianych jonów oraz przygotowania złoża do wymiany jonowej.

Regeneracja złóż jonowymiennych polega na przepuszczeniu przez zużyte złoże roztworu czynnika regeneracyjnego. Do regeneracji złóż jonowymiennych stosuję się odpowiednio roztwory kwasów, zasad, bądź soli.

Firma AQUA PLUS oferuje szeroką gamę złóż jonowymiennych.

Dobór i ilość odpowiedniego złoża odbywa się indywidualnie.

Super Promocja

Kalendarz

Elektrozawory

Zawory