Węzeł elektodejonizacji EDI do sanityzacji termicznej.

Układ elektrodejonizacji oparty jest na module Siemens-Ionpure, który jest zainstalowany po drugim stopniu odwróconej osmozy. Zastosowany moduł EDI wykonany jest w wersji dostosowanej do sanityzacji termicznej. Sam układ sanityzacji termicznej oferujemy w formie opcji.

Oferowana opcjonalnie sanityzacja termiczna modułu EDI odbywa się  jednocześnie z sanityzacją termiczną zbiornika i pętli wody demi. W tym celu pętla wody demi doprowadzona zostanie do modułu EDI i wykonany zostanie dodatkowy punkt poboru. Proces sanityzacji termicznej inicjowany jest w trybie ręcznym lub automatycznym, w zależności od decyzji użytkownika.

Proponowany układ EDI wykonany będzie w standardzie farmaceutycznym, zgodnie z wymogami cGMP i USP.

Zapraszamy do współpracy: biuro@aqua-plus.pl; tel. 44-724-46-85

Super Promocja
Kalendarz
Elektrozawory
Zawory