Zmiękczacz na wodę gorącą

Zmiękczacz na wodę gorącą jest ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na zagospodarowanie wody gorącej i następnie skierowanie jej do stacji zmiękczającej wodę gorąca, która następnie zasila układ kotłowy.

Super Promocja
Kalendarz
Elektrozawory
Zawory